Onze Activiteiten

Uw kind... Onze zorg...

Wij ondernemen veel activiteiten met de kindjes. Vaak komen plannen voor activiteiten spontaan wanneer kindjes erom vragen, soms is het onverwachts mooi of juist slecht weer en plannen we die dag iets leuks binnen of buiten. Kinderen zijn niet verplicht om met een activiteit mee te doen. We willen dat de kindjes graag mee doen en er zin in hebben en dat het iets vrijblijvends is. Vaak doen (bijna) alle kinderen in de groep wel mee met een activiteit.

We hebben iedere maand een activiteitenrooster waarbij wij rekening houden met alle ontwikkelingsgebieden, denk aan: Sociale emotionele ontwikkeling, creatief, taal, fijne en grove motoriek, zintuiglijk en cognitief. Wij zorgen er voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen bij ieder kind. Dit doen wij door de ontwikkelingsgebieden te laten verspringen van dag in het rooster.

Zie hieronder een voorbeeld van een activiteitenrooster.
ONZE UITSTAPJES

Kinderdagverblijf Janneke's Trots onderneemt regelmatig uitstapjes met de kindjes. Onze kindjes genieten hier enorm van en bovendien is het leerzaam.

Vooraf wordt door onze ouders aangegeven of ze het leuk vinden dat hun kind(eren) mee op uitstapje gaan en dat ze dus het terrein mogen verlaten, uiteraard onder begeleiding van voldoende en vertrouwde leidsters.

Voorbeelden van onze uitstapjes zijn: met de bolderkar naar de markt, de speeltuin of naar de diertjes. Met het treintje naar het bos of de kinderboerderij. Of een bezoekje brengen aan een molen, de bibliotheek, het centrum, een boerderij ed.