Familie Trots

Uw kind... Onze zorg...

Wij, de leidsters van kinderdagverblijf Janneke's Trots, zijn een warm en hecht team. Niet alleen onze kindjes, maar ook wij voelen ons hier zo veilig dat wij ook genoeg durven leren binnen de ontwikkelingsgebieden.


Wij zijn allemaal opgeleid en gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang. Wij werken volgens het door ons zelf ontwikkelde Pedagogisch Plan, welke U ook op onze website kunt vinden. Ons uitgangspunt hierbij is, elk kind is uniek en daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingsfase van elk individueel kind. Wat vooral belangrijk is: ons team is betrokken bij u en uw kind(eren). Wij zorgen samen met u voor een goede opvang, waar ieder kind zich thuis voelt en waar het gezellig is. Een opvang waarin persoonlijke aandacht voorop staat en die gericht is op de individuele ontwikkeling van ieder kind.

Tijdens het brengen en halen van uw kind(eren), is er altijd ruimte om even met ons van gedachten te wisselen over het verloop van de dag van uw kind. Voor ieder kind in de dagopvang houden we een over-en-weer schriftje bij, waarin zowel wij als u, bijzonderheden over uw kind kan bijhouden en uitwisselen. Eenmaal per jaar vinden kindgesprekken plaats tussen ouders en ons. Daarbij gaan we dieper in op de ontwikkeling en behoeften van uw kind vanuit onze pedagogische achtergrond.