Aanmeldingsprocedure

Uw kind... Onze zorg...

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden voor kinderopvang, dan kunt u hiervoor het inschrijfformulier invullen. Op het formulier kunt u aangeven welke opvangvorm u wenst en op welke dagen. Inschrijven is kosteloos en vrijblijvend tot 2 maanden voor de ingangsdatum van de opvang.


Plaatsing op kinderdagverblijf.


U bent van harte uitgenodigd om eerst eens te komen kijken. Tenslotte moeten uw kind en u zich thuis voelen op het kinderdagverblijf. Als uw aanmelding binnen is, ontvangt u van ons een bevestiging. Wanneer u eens een kijkje wil komen nemen, plannen wij deze afspraakjes bij voorkeur in de avonduren. Op deze manier willen wij de rust op onze groepen bewaken, zien de kindjes geen 'vreemde' gezichten en wij doen dit ook uit veiligheidsoverwegingen.


Wanneer u een bedrijfsplaats gaat afnemen ontvangt u of uw werkgever hiervoor een offerte. De volgende stap is dat we u informeren of er op de door u gewenste dagen plaats is. In een ongunstig geval komt uw kind op de wachtlijst.


Als uw kind geplaatst kan worden, krijgt u een contract aangeboden. Tegen de tijd dat het bijna zover is dat uw kindje bij ons komt spelen, nemen wij contact met u op. Dan kunnen we nog een afspraakje plannen zodat de leidsters van de groep en u allerlei zaken kunnen bespreken die te maken hebben met uw kind. Bijvoorbeeld: voeding, slapen, ziektes of troosten. Ook worden er dan afspraken gemaakt voor het wennen. Uw kind komt dan kosteloos een paar uurtjes 'op proef'. Zo kunnen uw kind en u langzaam vertrouwd raken met de nieuwe situatie.

En dan start de opvang...


En dan komt uw kind daadwerkelijk bij ons. Dat is vaak wel even wennen. U kunt natuurlijk altijd bij de groepsleiding terecht met uw vragen. En na de eerste drie maanden vragen we u een evaluatieformulier in te vullen. Op die manier proberen we de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen.


Als de opvang van uw kind stopt of wijzigt... Er komt een dag dat uw kind geen gebruik meer hoeft te maken van kinderopvang. Wij vragen u ons dat op tijd te melden. Daarvoor zijn de volgende spelregels:

  • opzeggen van de opvang dient schriftelijk aangeboden te worden.
  • opzeggen uiterlijk 2 maanden van tevoren per de eerste van de maand.
Deze spelregels gelden ook voor het structureel wijzigen van de afname van dagdelen. Voor éénmalige wijzigingen kunt u altijd terecht bij de groepsleiding.

 

Informatie aan ouders en verzorgers.
Kinderdagverblijf Janneke's Trots informeert ouders/verzorgers schriftelijk over:

  • het te voeren beleid
  • wijze waarop klachten worden behandeld
  • wijze waarop inspraak is geregeld
  • wijze waarop onderlinge contacten worden onderhouden