Welkom

Uw kind... Onze zorg...

Bij Kinderdagverblijf Janneke's Trots mag ieder kind  'kind' zijn,  zichzelf zijn. Wij gaan er van uit dat onze kinderopvang geen verlenging van school is maar een verlenging van thuis! Binnen onze huiselijke sfeer vangen wij uw kind op in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf en hebben een vertrouwd en persoonlijk contact met de kindjes en met u als ouder. We werken met een vast team, zonder oproep en/of uitzendkrachten, om rust, veiligheid en vertrouwen aan onze kindjes te geven. Het opvoeden van andermans kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Als ouder bent u de primaire opvoeder van uw kind. De leidsters delen deze opvoedingsverantwoordelijkheid met u. Voor ons staat het volgende hierin centraal:

 • Veiligheid
 • Geborgenheid
 • Zorg
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Zelfontplooiing

                   

Wij hebben ons pedagogisch werkplan zelf geschreven. Vooral de praktijk wordt hierin uitgebreid beschreven en dat is natuurlijk ook waar het uiteindelijk allemaal om draait. Leuk als u ons pedagogisch plan leest, maar om u alvast een beetje een idee te geven, staan hieronder alvast enkele pijlers:

 • Een liefdevolle benadering
 • Voldoende individuele aandacht
 • Positieve omgang
 • Rust, reinheid en regelmaat
 • Eerlijkheid
 • Buitenlucht

Wilt u dat uw kinderen ook gezellig bij ons komen spelen? Dat kan, er is nog plaats. Informeer naar de mogelijkheden.